Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σε μία απόλυτα φυσιολογική σύλληψη, κατά την 6η ή την 7η ημέρα, το έμβρυο που περιβάλλεται από μια διάφανη ζώνη, αφήνει αυτό το προστατευόμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή και εμφυτεύεται σε ένα περιβάλλον που περιμένει να είναι φιλικό, μέσα στο ενδομήτριο. Η στιγμή της εμφύτευσης ονομάζεται εκκόλαψη.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η μικρογονιμοποίηση ή ICSI ή ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος, είναι μια καλά επιλεγμένη διαδικασία όσον του σπερματοζωάριου, σε περίπτωση που το σύνολο των σπερματοζωαρίων, σύμφωνα με το σπερμοδιάγραμμα, δεν είναι είτε καλά κινητικά, είτε κακοσχηματισμένα. 

Επιπλέον, η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν έχουν αποτύχει οι κλασικές μέθοδοι εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

Μικρογονιμοποίηση ICSI - Διαδικασία

Κατά την διαδικασία της εφαρμογής της μικρογονιμοποίησης επιλέγεται ένα και μοναδικό σπερματοζωάριο, το οποίο με ειδικό τρόπο εγχύεται μέσα στο ωάριο ώστε το δεύτερο να γονιμοποιηθεί in vitro. 

Είναι η περίπτωση εκείνη κατά την οποία ένα σπερματοζωάριο τοποθετείται μέσα στο κυτταρόπλασμα του αυγού.

Η διαδικασία της γονιμοποίησης του ωαρίου, τοποθετημένο πάνω σε ειδικό πλακίδιο στο εργαστήριο, κρατάει μερικές ώρες. 

Όταν η γονιμοποίηση επιτευχθεί τότε τοποθετείται στην μήτρα της γυναίκας για να ξεκινήσει η ζωή του εμβρύου. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας τρύπας στην περιοχή  που βελτιώνει τις πιθανότητες κανονικής εμφύτευσης του εμβρύου στη μήτρα.

Τα ζευγάρια που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να έχουν μη φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων ή έχουν ιστορικό απλών γονιδιακών ελαττωμάτων ή ελαττωμάτων χρωμοσωμάτων είναι ιδανικοί υποψήφιοι για αυτή τη διαδικασία. 

Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση μεγάλου αριθμού γενετικών ελαττωμάτων προς το παρόν.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κλασικών μεθόδων IVF και ICSI. Ωστόσο, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν και μετά τη σπερματέγχυση είναι τα ίδια. 

Όσον αφορά τη γονιμοποίηση, το ICSI χρειάζεται μόνο ένα κύτταρο σπερματοζωαρίων ανά ωοκύτταρο.

Μόλις γονιμοποιηθεί, το αυγό μετασχηματίζεται σε ένα προ- έμβρυο που πρέπει να μεταφερθεί στη μήτρα για να συνεχίσει την ανάπτυξή του.

icsiivf


 

Ανδρική Υπογονιμότητα 

Η ελαττωματική λειτουργία του σπέρματος παραμένει η πιο σημαντική αιτία της ανθρώπινης στειρότητας.  

Αν και ορισμένες σοβαρές μορφές ανδρικής υπογονιμότητας έχουν γενετική προέλευση, άλλες μπορεί να είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, το ICSI εφαρμόστηκε ολοένα και περισσότερο σε όλο τον κόσμο για να ανακουφίσει τα προβλήματα της σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας σε ανθρώπους που είτε δεν μπορούσαν να βοηθηθούν από συμβατικές διαδικασίες IVF, είτε δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί για εξωσωματική γονιμοποίηση, επειδή υπήρχαν πολύ λίγα κινητικά και μορφολογικά φυσιολογικά σπερματοζωάρια στην εκσπερμάτωση του αρσενικού εταίρου.

Ο χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων, η κακή ποιότητα των σπερματοζωαρίων και η ανικανότητα γονιμοποίησης είναι μερικοί από τους παράγοντες για τους οποίους προτείνεται το ICSI.

Η διαδικασία χρησιμοποιείται συχνά στον κατακερματισμό του DNA, όταν η ηλικία της μητέρας είναι προχωρημένη ή όταν η ποιότητα του σπέρματος είναι κακή και απαιτείται πολύ καλός έλεγχος για να ανασυρθεί το ένα και πλέον κατάλληλο σπερματοζωάριο. 

Η μέθοδος έχει βοηθήσει χιλιάδες ζευγάρια σε όλο τον κόσμο να αποκτήσουν δικά τους παιδιά, παρά το γεγονός του ότι ο άντρας μπορεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στειρότητας.

 

Η μέθοδος ακολουθείται επίσης και σε περιπτώσεις τερασπερμίας.

Έτσι ανιχνεύονται τα λίγα σπερματοζωάρια που έχουν μια κανονική μορφολογία επιτρέποντας την επίτευξη του καλύτερου ποσοστού επιτυχίας. 

Το ICSI διεξάγεται γενικά ακολουθώντας μια διαδικτυακή διαδικασία ανάκτησης ωοκυττάρων, για να εξαχθεί ένα έως αρκετά ωοκύτταρα από μια γυναίκα.

Στο ICSI IVF, ο άντρας ή ο δότης παρέχει δείγμα σπέρματος την ίδια μέρα όταν συλλέγονται τα αυγά. 

Το δείγμα ελέγχεται στο εργαστήριο και εάν δεν υπάρχει σπέρμα, οι γιατροί θα εξαγάγουν το σπέρμα από την επιδιδυμίδα ή τον όρχι. 

Η εξαγωγή του σπέρματος από την επιδιδυμίτιδα είναι επίσης γνωστή ως επιδερμική εισπνοή σπερματοζωαρίων (PESA) και η εξαγωγή σπερματοζωαρίων από τους όρχεις είναι επίσης γνωστή ως εισπνοή σπέρματος όρχεων (TESA).

Η διαδικασία γίνεται κάτω από το μικροσκόπιο στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο. 

Μια λαβίδα συγκράτησης σταθεροποιεί το ώριμο ωοκύτταρο με απαλή αναρρόφηση που εφαρμόζεται από έναν μικροεγχυτήρα. 

Από την αντίθετη πλευρά χρησιμοποιείται μια λεπτή, κοίλη υποδοχή από γυαλί για τη συλλογή ενός μόνο σπερματοζωαρίου.

Το ωοκύτταρο διαπερνάται και το σπέρμα κατευθύνεται στο εσωτερικό μέρος του ωοκυττάρου (κυτταρόπλασμα). 

Στη συνέχεια το σπέρμα απελευθερώνεται στο ωοκύτταρο. 

Μετά τη διαδικασία, το ωοκύτταρο, θα τοποθετηθεί σε κυτταρική καλλιέργεια και θα ελεγχθεί την επόμενη ημέρα για σημεία γονιμοποίησης .

Στην φυσική γονιμοποίηση αντίθετα, το σπέρμα ανταγωνίζεται και όταν το πρώτο σπερματοζωάριο διεισδύει στο ωάριο, σκληραίνει ώστε να εμποδίσει την είσοδο οποιουδήποτε άλλου σπερματοζωαρίου. 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η επιτυχία στην εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να αυξηθεί μέσω του προεμφυτευτι-κού γενετικού ελέγχου στα χρωμοσώματα των εμβρύων, τα οποία προέκυψαν από εξω-σωματική γονιμοποίηση πριν την εμβρυομεταφορά.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η ενδομητρίωση είναι η πάθηση στην οποία το στρώμα του ιστού που φυσιο-λογικά καλύπτει το εσωτερικό της μήτρας (ενδομήτριο), αναπτύσσεται σε κά-ποιο άλλο σημείο στο σώμα.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ένα από τα πλέον συζητημένα γυναικολογικά ζητήματα είναι το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOC). Θέμα το οποίο απασχολεί σοβαρά την έφηβη και ενήλικη γυναίκα και το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες γυναικείας υπογονιμότητας, πλήττοντας περίπου το 5-10% των γυναικών κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής τους ηλικίας (18-45 ετών).

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μια σειρά εξετάσεων οι οποίες διαγνώσκουν και αντιμετωπίζουν έγκαιρα τυχόν προβλήματα της υπογόνιμης γυναίκας.

Οι εξετάσεις της υστεροσαλπιγγογραφίας καθώς  και το κολπικό υπερηχογράφημα είναι αναγκαίες, δεν επαρκούν όμως για να διαγνώσουν τυχόν δυσλειτουργίες της ενδομήτριας κοιλότητας. 

Η επεμβατική υστεροσκόπηση εξετάζει λεπτομερώς το ενδοτράχηλο και το ενδομήτριο.

Σελίδα 1 από 2

Ρωτήστε μας!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας απαντήσουμε άμεσα
Please type your full name.
Invalid email address.
Please choose the country you live in
Invalid Input
Invalid Input

IVF & fertility treatments

Ovum IVF consultancy group is a group of fertility specialists that serve clients from all over the world. We have many satisfied patients that use medical travel for their fertility treatments. IVF medical travel in Greece is very popular among infertile couples because they find high quality care and treatment for their fertility problems. We have a proven record of success with our IVF/Egg Donation treatments.

IVF Medical Travel in Greece

At OVUM IVF Fertility Consultants Group we can arrange your travel to Greece to get fertility consultation and treatments.

Greece is very popular destination for infertile couples that want to become parents because of the laws and ease of doing IVF or Egg Donations here, the costs are substantially lower than other countries, the weather is nice and you can have a vacation too.

Surrogacy, Egg Donation

Legislation in Greece permits only anonymous egg donation and only host (or gestational) surrogacy is allowed. Both egg donation and surrogacy has to be altruistic. We offer surrogacy medical consultation and care for the surrogate mother and assistance to the intended parents.

View our Brochure